HOME

MIKSTAT
p.w. Św. Rocha w Mikstacie

PRZED I W TRAKCIE RENOWACJI
PO RENOWACJI
MAPKA

Kościół p.w. Św. Rocha w Mikstacie

Lokalizacja zabytku: Mikstat
Województwo: wielkopolskie
Powiat: ostrzeszowski
Gmina: Mikstat

Kościół cmentarny pod wezwaniem św. Rocha w Mikstacie wybudowany został w 1773 roku. Po pożarze w 1788 roku został odbudowany. Kościół wielokrotnie był restaurowany w latach 1873, 1953, 1971, ostatnio w 1986 roku.

Mikstat jest miastem znajdującym się w powiecie ostrzeszowskim i położone jest 12 km na północ od Ostrzeszowa. Kościół znajduje się na wzgórzu w południowej, skrajnej części miasta, gdzie na początku XIX wieku został przeniesiony cmentarz.

Budynek jest wykonany w konstrukcji zrębowej i został od zewnątrz oszalowany. Jest jednonawowy, orientowany. Wzniesiony na planie krzyża greckiego, z prezbiterium i ramionami transeptu zamkniętymi trójbocznie. Przy północnej ścianie prezbiterium znajduje się zakrystia. Natomiast przy zachodniej ścianie nawy wieża o konstrukcji słupowej. Dachy są gontowe – nad nawą trzyspadowy, nad prezbiterium i kaplicami dwuspadowe, nad zakrystią zaś pulpitowy kryty blachą. Wieża posiada ściany nieznacznie zwężające się ku górze oraz dach namiotowy również kryty gontem. Na skrzyżowaniu nawy z transeptem umieszczono wieżyczkę na sygnaturkę z latarnią, która jest zwieńczona cebulastym hełmem. Wewnątrz kościoła znajdują się stropy ozdobione malowidłami przedstawiającymi m.in. postacie świętych. Na wieży znajdują się 3 dzwony fundowane przez proboszcza mikstackiego ks. Łukasza Marszałkowskiego, odlane przez Beniamina Kriegera we Wrocławiu, dwa z nich w 1814 r. i trzeci w 1816 r. Okna są zamknięte łukiem spłaszczonym.

Ołtarze będące elementem wyposażenia wnętrza wykonane zostały w 4 ćwierci XVIII wieku, w głównym ołtarzu znajduje się obraz św. Marii Magdaleny, a w jego zwieńczeniu obraz św. Rocha. Do cennych elementów wyposażenia zaliczamy: ołtarz główny i ołtarze boczne, płaskorzeźbione obrazy pochodzące z XIX w., prospekt organowy i chór muzyczny oraz konfesjonał i chrzcielnicę. Ponadto krzyże ołtarzowe i polichromię wnętrza znajdującą się na stropie. Elementy wyposażenia zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych decyzją z dnia 28 lutego 2006 r. pod numerem 81/Wlkp/B.

Bibliografia:
1.Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. V Województwo poznańskie, Z. 17, Warszawa 1958, s. 8-10.
2.Drewniane kościoły w Wielkopolsce, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań2003, s. 317.
3.Karty inwentaryzacyjne UOZ

foot