HOME

OSTRZESZÓW
p.w. Św. Mikołaja

PRZED I W TRAKCIE RENOWACJI
PO RENOWACJI
MAPKA

Kościół p.w. Św. Mikołaja w Ostrzeszowie

Lokalizacja zabytku: Ostrzeszów
Województwo: wielkopolskie
Powiat: ostrzeszowski
Gmina: Ostrzeszów


Kościół Filialny p. w. Św. Mikołaja. Wzmiankowany 1659 roku. Obecny zbudowany 1758 ( data na chórze muzycznym), odnowiony 1896r. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej. Na zewnątrz oszalowany. Jednonawowy. Krótkie prezbiterium zamknięte trójbocznie z niewielką prostokątną zakrystią od północy. Szersza nawa na rzucie zbliżonym do kwadratu. Od zach. kwadratowa wieża. Wnętrze przykryte stropem płaskim. Belka tęczowa profilowana, na niej krucyfiks barokowy. Chór muzyczny drewniany, wsparty na dwóch słupach. Więźba dachowa stara. Dachy dwuspadowe kryte gontem, nad zakrystią dach pulpitowy kryty blachą. Wieżyczka na sygnaturkę ośmioboczna z kopułką. Niska wieża o ścianach szalowanych deskami, nakryta dachem namiotowym pobitym blachą. W wejściu pod wieżą drzwi klepkowe ze starym zamkiem i kłódką. Polichromia o charakterze ludowego baroku, z czasów budowy kościoła wg opisu powyżej.

Bibliografia:
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. V Województwo poznańskie, Z. 7 Powiat kępiński, Warszawa 1958
Karty Inwentaryzacyjne, UOZ w Kaliszu.

foot